ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne dni adaptacyjne w naszym przedszkolu, dla dzieci, które już 1 września dołączą do grona naszych przedszkolaków.
Więcej informacji w naszej placówce oraz pod nr telefonu 691 317 928.

Okres, który trwa między trzecim, a siódmym rokiem życia, jest w rzeczywistości najbardziej charakterystyczny dla całego dzieciństwa.

W tym czasie następuje pełny i swobodny rozwój dziecka. Jest to czas dzieciństwa, przez psychologów zwany okresem przedszkolnym. Zapisując dziecko do przedszkola jesteście Państwo słusznie przekonani, że jest to korzystne dla jego rozwoju. Jednak, gdy dziecko po raz pierwszy pozostaje w przedszkolu po kilku dniach pojawiają się wątpliwości.

Troska o prawidłową adaptację dziecka do nowej dla niego sytuacji jest ważnym zadaniem nie tylko dla nauczycielki pracującej w grupie, ale całego personelu naszego przedszkola, rodziców i bliskich dziecka. Dziecko 2,5-letnie przychodząc do przedszkola musi przystosować się do:

 • nowego dla niego otoczenia i wymagań związanych ze sposobami korzystania z urządzeń i wyposażenia w swojej sali,
 • przebywania w licznej grupie rówieśników
 • wymagań stawianych w zakresie czynności samoobsługowych nie zawsze wykonywanych dotychczas samodzielnie w domu rodzinnym,
 • sposobu komunikowania się i odnoszenia się do rówieśników i dorosłych,
 • nowego trybu życia i rozkładu dnia nie zawsze zrozumiałego dla niego,
 • innej niż w rodzinie pozycji społecznej, w grupie rówieśników jest ono jedno z wielu,
 • braku oparcia w osobach bliskich w sytuacjach trudnych, osamotnienia.
 • nawiązywania kontaktów interpersonalnych z nieznanymi jeszcze ludźmi.

Bardzo ważne jest, by te pierwsze doświadczenia dziecka z przedszkolem przebiegały w atmosferze bezpieczeństwa, spokoju, łagodności. Nasuwa się więc pytanie jak pomóc maluchom oraz ich rodzicom, aby przezwyciężyć te trudności.

Oto kilka propozycji, które ułatwią dziecku start w przedszkolu:

 • w początkowym okresie dobrze jest odbierać dziecko wcześniej, ponieważ małe dziecko ma inne poczucie czasu i okres przebywania poza domem wydaje mu się bardzo długi;
 • wprowadzajmy w domach stały rytm dnia;
 • nie mówmy dziecku, że przyjdziemy po niego wcześniej, kiedy jest to niemożliwe;
 • nie składajmy obietnic, których nie możemy wypełnić;
 • nigdy nie straszmy dziecka przedszkolem;
 • przyzwyczajajmy je do urozmaiconych potraw, skończmy z rozdrabnianiem pokarmów, już trzylatek może swobodnie gryźć pokarmy;
 • wdrażajmy dzieci do przestrzegania umów i zasad;
 • przyzwyczajajmy do samoobsługi, pozwólmy dziecku samemu załatwiać potrzeby fizjologiczne, myć ręce, ubierać się;
 • odzwyczajajmy od smoczków, pampersów, nocnika;
 • pozwólmy dziecku zabrać ze sobą cząstkę domu do przedszkola (przytulankę, poduszeczkę, misia...);
 • pozwólmy dziecku uczestniczyć w przygotowaniach do przedszkola (wspólne zakupy), dajmy możliwość przyzwyczajania się do tych rzeczy w domu, aby w przedszkolu to wszystko nie było takie nowe, a już znajome i zarazem łatwe do rozpoznania;
 • organizujmy dziecku kontakty z rówieśnikami i innymi dziećmi;
 • stosujmy w przedszkolu krótkie pożegnania;
 • nie okazujmy dzieciom własnych rozterek zostawiając je w przedszkolu, przekazujemy im wtedy swoje lęki;
 • przygotujmy dla dziecka wygodny strój do samodzielnego ubierania, który można pobrudzić.

Przedszkole jest bardzo dobrym środowiskiem do uczenia dziecka niezależności i uspołecznienia. Kontakty z rówieśnikami uczą norm współżycia w grupie społecznej. W przedszkolu zawiązują się wśród dzieci przyjaźnie często na wiele, wiele lat!

Grupy w naszym przedszkolu liczą 10-12 osób, a to doskonały sposób, aby dziecko stopniowo nabywało nowe umiejętności i kompetencje zarówno społeczne, jak i emocjonalne.

Nad każdą grupą czuwa wykwalifikowany nauczyciel, któremu w pracy codziennej przez cały czas towarzyszy asystent nauczyciela. Dzięki temu nasze przedszkolaki zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony personelu .

Dodatkowo nad prawidłowym i harmonijnym rozwojem u dzieci czuwa także nasz przedszkolny logopeda, fizjoterapeuta i nauczyciel gimnastyki, oraz nauczyciele tańca i rytmiki.

 


Copyright © 2011.
All Rights Reserved.