Przedszkole działa od poniedziałku do piątku (przez cały rok) w godzinach 6:30 – 17:00. Istnieje możliwość dostosowania godzin pracy przedszkola do indywidualnych oczekiwań rodziców.

Ramowy Plan dnia w Przedszkolu Bajkowy Świat

 • 6:30 - 7:50 Przybywanie dzieci do Przedszkola, indywidualny kontakt opiekuna z rodzicami, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy dowolne ,
 • 7:50 - 8:15 Poranna gimnastyka , czynności organizacyjne, porządkowe,
 • 8:15 - 8:30 Przygotowanie do śniadania. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka.
 • 8:30 - 9:00 Śniadanie, czynności opiekuńcze, samoobsługowe, toaleta poranna (mycie ząbków), „gimnastyka buzi i języka”
 • 9:00 - 9:50 Zabawy dowolne wg. zainteresowań dziecka
 • 9:50 - 10:10 Zajęcia dodatkowe wg. Kalendarza Zajęć
 • 10:10 - 10:40 Zajęcia wychowawczo-edukacyjne z całą grupą realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego przy wykorzystaniu przygotowanych przez nauczyciela materiałów i środków dydaktycznych.
 • 10:40 - 11:45 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze
 • 11:45 - 12:00 Przygotowanie do obiadu. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka.
 • 12:00 - 12:30 Obiad. Czynności porządkowe; higieniczne (mycie ząbków)
 • 12:30 - 14:00 Odpoczynek dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka (zajęcia relaksacyjne, leżakowanie, sen, bajkoterapia). Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań,
 • 14:10 - 14:50 Kontynuacja działalności edukacyjnej, zajęcia plastyczne (kompensacyjne) zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, praca indywidualna, zajęcia w małych zespołach, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,
 • 14:50 - 15:00 Przygotowanie do podwieczorku, mycie rąk
 • 15:00 – 15:20 Podwieczorek. Czynności porządkowe; higieniczne (mycie ząbków)
 • 15:20 - 16:30 Powtarzanie i utrwalanie wiadomości zdobytych na porannych zajęciach, zabawy tematyczne, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.
 • 16:30- 17:00 Czas zabawy, oczekiwanie na przybycie rodziców.
 


Copyright © 2011.
All Rights Reserved.