ZAJĘCIA DODATKOWE

W Bajkowym Świecie wykorzystujemy wszelkie dostępne nam sposoby na wspomaganie twórczego rozwoju oraz nauki u najmłodszych. Program edukacyjny składa się z właściwie dobranych elementów nowatorskich programów dydaktycznych. Jego atrakcyjność polega na założeniu wszechstronnego rozwoju dziecka, a wiec tak samo w aspekcie poznawczym, jak i motorycznym oraz społeczno-emocjonalnym. W ramach pobytu w Bajkowym Świecie poza zajęciami dydaktycznymi zgodnie z założeniami programowymi rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, oferujemy naszym podopiecznym szereg ciekawych i rozwijających zajęć dodatkowych, m.in.:

 • Dogoterapię - 4x w miesiącu
 • Zajęcia taneczne
 • Zajęcia ruchowe z elementami logorytmiki
 • Gimnastykę ogólnorozwojową
 • Naukę języka angielskiego przez zabawę
 • Naukę języka hiszpańskiego przez zabawę
 • naukę czytania nawet dla najmłodszych dzieci z wykorzystaniem innowacyjnej metody globalnego czytania Glenna Domana. Więcej...
 • Zajęcia z rytmiki oraz umuzykalniające
 • Zajęcia logopedyczne połączone z zabawą („gimnastyka buzi i języka”),prowadzone przez wykwalifikowanego logopedę
 • Indywidualną diagnozę logopedyczną
 • Logorytmikę
 • Religię
 • Zajęcia plastyczno-techniczne (kompensacyjne) 5 x w tygodniu
 • Spacery i wycieczki rekreacyjno-poznawcze
 • Zajęcia przyrodnicze w ramach realizowanych projektów ekologicznych we współpracy z WFOŚiGW w Lublinie
 • czytanie, słuchanie oraz oglądanie bajek, bajkoterapia (bajki terapeutyczne są źródłem określonych obrazów w wyobraźni dziecka i w ten sposób wywołują pozytywne emocje, mają wpływ na myślenie o sobie, budują poczucie własnej skuteczności)
 • Różnorodny program zajęć dydaktycznych przygotowujący do nauki czytania i pisania
 • Przygotowywanie dzieci do okolicznościowych teatrzyków i inscenizacji
 • Uroczystości i imprezy przedszkolne z uczestnictwem członków rodziny (przedstawienia i koncerty tematyczne, Warsztaty Wielkanocne i Bożonarodzeniowe z Rodzicami, Andrzejki, spotkanie z Mikołajem, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Festyn Ekologiczny, Festyn Rodzinny itp.)

Kalendarz zajęć dodatkowych na rok szkolny 2018/19 tutaj...


Wszystkie wyżej opisane elementy naszej oferty programowej są ujęte i wzajemnie skorelowane w miesięcznych planach pracy wychowawczo-dydaktycznych przedszkola opracowywanych i przygotowywanych przez nauczycieli poszczególnych grup wiekowych.

Od najmłodszych grup wprowadzamy innowacyjną metodę nauki czytania Glenna Domana, jako rozszerzenie wiodącego programu wychowania przedszkolnego.

Zajęcia muzyczno-rytmiczne w planie wychowawczo dydaktycznym naszego przedszkola zajmują ważne miejsce. Kształtują słuch muzyczny i poczucie rytmu, tak ważne w rozwoju dziecka oraz uczą sposobów wyrażania emocji, poznawania siebie i autoprezentacji, tak bardzo potrzebnych w całym naszym życiu.

Rozwój mowy dziecka wspieramy poprzez cotygodniowe zajęcia z wykwalifikowanym logopedą.

Otwartość na świat, zainteresowanie wielokulturowością współczesnego społeczeństwa kształtujemy podczas zabaw z językiem angielskim i językiem hiszpańskim, które prowadzimy w dwóch grupach wiekowych.

Wśród obszarów wychowania i kształcenia dzieci wiele miejsca poświęca się kształceniu przez sztukę. Plan wychowania przez sztukę stanowi rodzaj międzyprzedmiotowej ścieżki, na której spotykają się wszystkie grupy, niezależnie od wieku.

Co miesiąc opracowujemy plan imprez przedszkolnych, skorelowany z programami wychowania przedszkolnego. Obejmuje on wycieczki krajoznawcze, wyjścia do teatru, zajęcia muzealne, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty i wszelkie inne formy, które wychowują poprzez sztukę, kształtują poczucie patriotyzmu oraz postawę ekologiczną.

Informujemy, że mają Państwo możliwość skorzystania z naszej oferty zajęć artystyczno - ruchowych, zapisując swoją pociechę na zajęcia dodatkowe (odpłatne), takie jak:


> warsztaty plastyczne,

> nauka gry w szachy,

> zajęcia ruchowe z piłką "Przedszkole i piłka"Zajęcia otwarte

Na zajęcia dodatkowe zapraszamy również dzieci z poza przedszkola. Nie wymagamy wcześniejszych zapisów ani deklaracji; wystarczy, że chęć udziału zgłoszą Państwo 1 godz. przed zajęciami! Dodatkowo zapewniamy Rodzicom/Opiekunom możliwość obserwacji ich pociech podczas zajęć. Opłata wynosi jedynie 10 zł za jedno zajęcie (25-30 min).

Więcej informacji pod nr. tel.: 691-317-928.


Język hiszpański

Informujemy, że od grudnia 2012 wprowadziliśmy nowe zajęcia dodatkowe z języka hiszpańskiego. Jest to drugi język obcy dla naszych przedszkolaków.

 


Copyright © 2011.
All Rights Reserved.